top of page

צ'אקרת מקלעת השמש - Solar plexus chakra


צ'אקרת מקלעת השמש- צבע : צהוב, כתום ותחילת הלב בתדר ורוד ירוק. חוש: ראייה. נמצאת כ 3 אצבעות מתחת לטבור, אחראית על אזור הבטן, מערכת הרבייה, מיניות ופוריות. איזונה משפיע על תחושת יציבות פנימית, ביטחון עצמי, חיבור לאנרגיית חיים ויצירה.צ'אקרת המקלעת השמש היא מרכז ביטוי עם הסובב אותנו.

צ'אקרה זו כהמשך למרכז השני, תבטא את העצמאות ואת הייחודית שלנו.

כמו בצ'אקרה הראשונה והשנייה, הצ'אקרה השלישית מתעצבת בבית ילדותנו,

אם רגשות לא בוטאו בחופשיות, הצרכים הרגשיים הבסיסיים לא מולאו ונטיותיו הטבעיות של הילד/ה דוכאו, באופן תת הכרתי תיווצר תחושת ערך עצמי נמוכה, אשר יכולה להביא לתחושת ריחוק חברתי, לתחושות גדלות או קטנות ולתחושת זהות שאינה ברורה ותחושה שמישהו או משהו גדול יותר שולט בחיינו.

במישור הפיזי חוסר האיזון יכול להיות מורגש כלחץ בסרעפת, ונשימה "קצרה" וחוסר איזון באיברים הקשורים לצ'אקרה מקלעת השמש.

כאשר היא מאוזנת ופתוחה, נחווה את היותנו קלילים ,

משפיעים, יוצרים, מנהיגים, שמחים, מתבטאים בחופשיות ונחוש חופשיי ומשוחררים.


הדרך לרפא ולאזן את צ'אקרת מקלעת השמש - המציאות מזמנת אלינו חוויות המשחזרות מצבים המעוררים בנו מטענים רגשיים מן העבר, אשפר לראותם כ"לופ" סיפורים וחוויות החוזרות על עצמן ולבנות סביבם "תאוריות חיצוניות", לדוגמא : כל הנשים אותו הדבר" או כל הגברים אותו הדבר " או "אין מקומות עבודה בתקופה הזו ".. וכו.. או להגיע להכרה שהמציאות הניגלת לפנינו הינה שיקוף של המערך הרגשי הפנימי שלנו ונוכל להתייחס לאירוע המפעיל אותנו רגשית כהזדמנות החוזרת על עצמה לשם מפגש וריפוי.

כשנבין את האחריות שלנו על זימון אותה מציאות ובכדי לרפא את המערך הפנימי לכדי מציאות ניבחרת ומטיבה , נזדקק להכנס לתהליך של ניקוי ע"י ביטוי של משקעים רגשיים, סיפורים קדומים וטראומות שיושבים באזור מפתח הלב ,לשם ריפוי העבר ושחרור אל חווית חיים שמחה ויצירתית.