top of page

בואי, הצטרפי למעגל נשי מתוקשר

בהנחיית טל מוזס - הילרית מתקשר ואמנית

במפגשים שבועיים , בקבוצה אינטמית של כ 6 נשים , ניתאסף בכל שבוע למפגש בן שעתיים , בו נעלה בכל פעם נושאים חדשים הקשורים להתפתחות איישי  אעביר לכן תקשורים ישירים, נתחברלידע פנימי דרך מדיטציה.
במפגשים bkns:

במהלך המםגשים נלמדkv,jcr kתוכל כל אחת מהמשתתפות להעלות כל נושא  מחיי היום יומיום

איור עם חתימה35.jpg
bottom of page