top of page

Shop by Relationship

מערכות היחסים בחיינו מהדהדות למערכות היחסים הפנימיות שלנו, ככל שנהיה בהרמוניה עם החלקים והדמויות הפנימיות שלנו, נוכל לממש מערכות יחסים הרמוניות עם הסובבים אותנו.

ככל שננקה מעלינו מטענים רגשיים ישנים ונלמד לכבד את הצרכים העמוקים שלנו, נוכל לממש קשרים ומערכות יחסים בהנאה, בדרך של התפתחות, הקשבה, נתינה, קבלה, סבלנות ואהבה .

כשציירתי את מנדלות הזוגיות, קיבלתי השראה מהמסע הרוחני של התפתחות אישית וזוגית.
הציורים האלו מהדהדים את תדר הזוגיות המתפתחת, תוכלי לתלותם בביתך, ב"פינת מקדש האהבה האישי והזוגי שלך" .
 

bottom of page