top of page
ברוכים הבאים
מוזמנים להכיר את האומנות הרוחנית, את טיפולי התקשור המרפא "קריאה לעומק הנשמה"  ואת הקורסים שאני מלמדת. 
באהבה טל מוזס