top of page

The Chakras - הצ'אקרות

הצ'אקרות הן מרכזים וצמתים של מעברי אנרגיה הקיימים בגוף שלנו.  בגופינו עשרות צמתים אך אנו פה נתמקד ב7 מרכזים משמעותיים.

 

נוכל לראות את הגוף כמערכת ערוצים המזרימה את אנרגיית החיים לאורך הגוף ממטה אל מעלה ולמעלה אל מטה בו זמנית.

אנרגיית החיים מקורה באנרגיה מולדת הטמונה בגוף, חיבור לאנרגיית האדמה , חיבור לאנרגיה קוסמית הזורמת ממקור אין סוף ומקור הנשמה שלנו, אנו ניזונים אנרגטית גם מהסובב אותנו, טבע, מערכות יחסים וכמובן מן המזון והמים.
לשם ההמחשה, אפשר לראות את הגוף כמערכת אינסטלציה בעל צנרת שאמורה להזרים אנרגיית חיים דרכה,

הצ'אקרות ממוקמות בגוף בהצטלבויות וצמתים של מעברי האנרגיה, כל צ'אקרה מסמלה ומשפיעה עלינו בכמה רבדים, ברובד הפיזי- על הגוף הפיזי, ברובד הרגשי - על הרגשות שלנו, ברובד המנטלי- על מחשבות ותבניות חשיבה וברובד האנרגטי על הזרימה של אנרגיית החיים בתוך גופינו וסביבנו  ( שדות אנרגטיים סביב הגוף -  ההילה ).

צ'אקרה שיש בה חסימות ומשקעים רגשיים מן העבר, יוצרת כאין חסם ועיכוב לזרימת האנרגיה דמיינו  צינור מים שבו משקעים ומדפים המשפיעים על זרימת המים, לעיתים מעכירים את המים ואף משנים את הכמות ותנועת הזרימה, כך גם מושפע זרם האנרגייה העובר בצנרת אנרגיית החיים שלנו.
משקעים אלו עלולים לגרום לתחושת חוסר איזון, עייפות וחוסר אנרגיה, להטרדה רגשית או מחשבתית ובמצבים בהם המשקעים והחסימות ימשיכו להתמקם בגוף יורגש לחץ או כאב באזור וחולי בגוף הפיזי.
כל חולי יכול להיות מאובחן דרך הראייה של  "חיבור גוף נפש " וחשוב לדאוג לתחזוקה וההזרמה של אנרגיה החיים בגוף בכדי לשמור על בריאות פיזית ונפשית.

למעשה כולנו חווים במינונים כאלו ואחרים את החסימות ואת חוסר האיזון, עם הזמן אנו לומדים כיצד להתנהל בחיינו, לנקות מעלינו ולרפא את פצעי העבר, מטרתנו היא תמיד להזרים חיות בערוצי האנרגיה, לנקות משקעים מיותרים ( לבטא אותם, לרקוד, לבכות או לצחוק ) ולחיות בבריאות  פיזית ונפשית, התפתחות, שפע ושימחה.

מאחר ורוב חיי אני עוסקת כמטפלת בתהליכי ריפוי רגשיים ואנרגטיים, אך טיבעי  שהציורים שאני מציירת יביעו את החיבורים אנרגטיים,  את הזרימה וההרמוניה המרפאה ואת איכויות הריפוי אליהם אני שואפת תמיד להיות מחוברת ולחבר אחרים אליהם.

 

מוזמנים לקרוא בבלוג מאמרים נרחבים יותר על כל צ'אקרה.

More mandalas

bottom of page